ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ
ನೀಡಲೆಂದು
ಹಾರೈಸುತ್ತಾ
ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು💐💐

May this Dasara, light up for you. The hopes of Happy times, And dreams for a year full of smiles! Wish you Happy Dasara. – at 7-ELEVEn(胡適門市)

View on Path

The best & most beautiful things in the world can’t be seen or even touched they must felt with the heart #MiB19 https://t.co/Fta1OyXZXJ – at 7-ELEVEn(胡適門市)

View on Path

Bad design shouts at you. Good design is the silent seller. SHANE MEENDERING #Quote #MiB19 #mondaymotivation http://t.co/WqLHE81HWa at TUCAN健康輕食館

View on Path